vrijdag 16 oktober 2009

Echo’s uit het verleden

Niemand weet wat de toekomst brengt!
Triggers vormen zich altijd vanuit het verleden, terwijl we er juist met heel ons hart van zouden genieten als de triggers uit de toekomst zouden kunnen komen! Dan zouden de triggers je de mogelijkheid geven je toekomst op zijn aller-voordeligst in te vullen.
Want…. O, je vraagt je af wat ik met triggers bedoel?
Tja, weet je, met onze herinneringen zijn wij mensen zo verweven dat een geluid, geur of beeld ons laat herinneren hoe wij ons in die situatie voelden en welke emoties ons daarbij parten speelden.

Vreemd genoeg zijn het juist de triggers van onze negatieve herinneringen die onze beslissingen beïnvloeden door de emoties die daarmee worden aangeroerd.

Zouden wij ervoor kiezen gebruik te maken van de triggers van onze positieve herinneringen, dan verandert er een stukje toekomstige realiteit.
En als we dan ook nog heel bewust onze negatieve herinneringen in een andere kader plaatsen en daar verankeren, zodat de herinnering zich mag verneutraliseren, dan hebben we meer grip op de echo’s uit het verleden.
Dan zijn we ook niet meer te kneden als weleer door mensen die ons verleden hebben weten in te vullen; dan reageren we niet meer zo die mensen het van ons gewend waren en dan lijken ouden triggers geen grip meer op ons te hebben.

Gut, wat rot voor de manipulerende massa dat wij ons vrij mogen voelen!
Vrij om onze toekomst in te vullen zo het bij ons past. Vrij om te beslissen welke kracht wij willen opdelven in onze persoonlijkheid om nieuw te creëren krachtbronnen ons leven te laten beheersen.

En wat als wij die krachtbronnen eens heel bewust gingen creëren? Wat als wij die kunnen koppelen aan een geluid (een woord of muziek), geur (aromatherapie) of beeld (doelenlijst, wishingboard)?
Dan creëren we heel bewust triggers VOOR onze toekomst!
En wat als wij onze wensen eens wat eerlijker (en dus groter), intenser en dringender gingen neerzetten? Wat als wij onze focus richting toekomst en positiviteit neerzetten?
Wat als wij alles wat ons zou beperken eens grondig zouden analyseren?

Wat als wij gingen leren gezond egoïstisch te denken? Zo van; help ik jou niet het meest door het niet voor je maar met je te doen; ben ik niet het eerlijkst door je humaan te vertellen wat ik wel en wat ik niet wil; ben ik niet het eerlijkst tegen MIJZELF door op mijn gevoel en intuïtie af te gaan in mijn keuzes van alledag?

Ja, wat als wij alle franje eens weg gooiden? Vooral die anderen van ons eisen?
Dan blijft er heel veel energie en tijd over om onze doelen te verwezenlijken; ons wensenlijstje af te vinken en op en top in onze persoonlijkheid te passen…
Dan tekenen wij onze toekomst uit met magische pennen en penselen!

dinsdag 3 februari 2009

Het roer om....


Veelal is er een aanleiding die ervoor zorgt dat mensen coaching aangaan en veelal is er een grote onvrede die ervoor zorgt dat de mensen achter bedrijven een coach aantrekken. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat het is, maar de maat is vol en dan moet het anders!
Geen gezeur, geen gezanik…… het roer moet om!

Voor bedrijven is het heel moeilijk om zich anders te profileren. Immers, er werken meerdere mensen bij elkaar en zij hebben allemaal hun gewoontes en redenen waarom ze doen wat ze doen.
Verandering van de zaak vraagt veel inlevingsvermogen van de coach in de gesprekken met de diverse personen en uiteindelijk wordt een plan van aanpak uitgevoerd dat er veelal heel anders uitziet dan men zich had voorgesteld.
Vaak hebben ondernemers en werknemers geen idee wat zij uitstralen en hoe cliënten op hen reageren. Vaak hebben bedrijven, die een pushtechniek hanteren, geen idee dat ze dat doen.
De omschakeling naar een pulltechniek vraagt een onmerkbaar stappenplan van de coach, waarbij de de medewerkers zich bewust zullen worden van hun overtuigingen. Het gevolg is dat zij open komen te staan voor de nieuwe materie; de pullmethode!

Want is het niet fantastisch wanneer nieuwe cliënten zich spontaan melden en jij hen niet meer hoeft te overtuigen van de kwaliteiten van het bedrijf? Is het niet fantastisch wanneer je cliënten zelf nieuwe cliënten aanbrengen, omdat zij hen met hun enthousiasme hebben overtuigd?
En is het niet fantastisch wanneer je om je heen alleen maar lovende woorden over de service van het bedrijf hoort?
Uiteraard!
Maar daar moet wel iets voor gebeuren; daarvoor moeten een aantal dingen, die normaal waren zich te manifesteren, wel achterwege blijven. Daarvoor moet vertrouwen en een goede communicatie ontwikkeld worden.
Daarvoor moet rust in de uitstraling ervaren worden; bij iedereen die bij het bedrijf werkt.

Nee, ik heb het niet over luiheid. Nee, ik heb het niet over gemakzucht. En nee, ik heb
het zeker niet over roekeloosheid.
ik heb het over vertrouwen in het bedrijf. Ik heb het over communicatie vanuit vertrouwen. Ik heb het over pulltechnieken die in alle rust verweven worden in de sprankelende uitstraling van het bedrijf; van het kopje koffie bij de receptie tot het gesprek bij het presenteren van de offerte.

Ik heb het over klasse en niveau.

Ik heb het over een bedrijf met een megaportefeuille aan open sollicitaties!